Rekrutacja do pracy w projekcie

Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Psycholog w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 szczegóły w linku Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Trener w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów Więcej…

Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE Formularz rekrutacyjny ON Formularz rekrutacyjny Opiekun faktyczny Arkusz diagnostyczny ON Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społęcznym Oświadczenie Uczestnika projektu Regulamin projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „We dwoje raźniej – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 Szczegóły w zakładce „O projekcie” lub w Biurze projektu, Wrzesnia, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 574 403 745