Projekt Wspieramy Motywujemy Aktywujemy Zatrudniamy jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób z niepełnosprawnością, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).
Projekt ma na celu wsparcie 60 kobiet i mężczyzn z powiatu wrzesińskiego, oraz gnieźnieńskiego w wieku 18-64 lata. Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami i odbędą płatny staż, a w kolejnym etapie część z nich podejmie zatrudnienie u pracodawcy.

Wszystkie osoby, zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w dwumiesięcznych bezpłatnych szkoleniach i otrzymają staż z wynagrodzeniem 1750zł.

Wszelkie szkolenia, spotkania, warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Projekt realizowany będzie w 4 etapach, w ramach każdego z nich zostanie utworzona 15 osobowa grupa uczestników, każdorazowo według następującego scenariusza:

  • składanie dokumentów rekrutacyjnych,
  • weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
  • rozmowy kwalifikacyjne,
  • wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • cykl szkoleń zawodowych,
  • rejestracja w bazie osób poszukujących pracy,
  • staż,
  • zakończenie projektu.

Projekt zakończony.

There are students who just copy-paste the information on the slides and stuff homeworkhelper it up completely.