Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi” została powołana w 2013 roku jako organ zajmujący się pomocą  osobom  niepełnosprawnym, samotnym oraz wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem. 

Głównym celem  Fundacji jest:

  • działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, 
  • działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich     dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,  zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu
Put the main keywords of your essay and try to build the presentation resume chief around it.

Aktualności

Bądźmy w kontakcie

Biuro Projektu

czynne w godzinach 8:30 - 15:00

Budynek PUP/

Kolegium Nauczycielskie (1 piętro)

ul. Wojska Polskiego 2A

62-300 Września

tel.  574 403 745

Skontaktuj się z nami