Projekt „Aktywizację zawodową czas zacząć!” skierowany jest do osób biernych zawodowo, ale również pracujących powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych), i obejmuje wsparciem 60 os. (37K, 23M) z obszaru województwa wielkopolskiego zamieszkujących powiat wrzesiński (w rozumieniu przepisów KC) w okresie 01.09.2019-30.09.2020 r. Projekt ma na celu aktywizację zawodowąpoprzez wykorzystanie takich instrumentów aktywizacji jak wsparcie doradcze obejmujące spotkania z doradcą zawodowym ( przygotowanie IPD) i pośrednikiem pracy. Następnie uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku, na podstawie najbardziej bieżących analiz i które będą prowadziły do nabycia kompetencji potwierdzonych egzaminem/dyplomem/certyfikatem.Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe maksymalnie 1017,40zł Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu podejmą 3-miesięczny staż, za który otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1017,40zł, co pozwoli im na pełen powrót do życia zawodowego. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

W ramach udziału uczestnik otrzymuje:

wsparcie Doradcy zawodowego

wsparcie Pośrednika pracy

szkolenie zawodowe

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne, szkolenia oraz staż

catering w trakcie szkoleń

stypendium szkoleniowe

stypendium stażowe

ubezpieczenie NNW w czasie szkoleń

Wszelkich informacji udzielaja pracownicy Biura projektu pod nr tel. 574 403 745

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji. Więcej…


.