Projekt WTZ Wspieramy Tworzymy Zatrudniamy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym (grupa II lub II).

Projekt ma na celu wsparcie 60 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wrzesińskiego, średzkiego i słupeckiego w wieku 18-64 lata. Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami i odbędą płatny staż, a w kolejnym etapie część z nich podejmie zatrudnienie u pracodawcy.

Osoby, które zgłoszą się i zakwalifikują do projektu, wezmą udział w dwumiesięcznych bezpłatnych szkoleniach i otrzymają:

 • staż z wynagrodzeniem 1600zł netto

Wszelkie szkolenia, spotkania, warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Projekt realizowany będzie w 6 etapach, w ramach każdego z nich zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników, każdorazowo według następującego scenariusza:

 • składanie dokumentów rekrutacyjnych,
 • weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
 • rozmowy kwalifikacyjne,
 • wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • coaching,
 • cykl szkoleń zawodowych,
 • rejestracja w bazie osób poszukujących pracy,
 • staż,
 • zakończenie projektu.

Projekt zakończony.

Tweet schlagwörter psychologie https://hausarbeithilfe.com/ spinnenangst ähnliche artikel dschungelcamp-affäre lehrerin muss nach falscher krankschreibung fast bachelorarbeit schreiben lassen 10 000 euro strafe zahlen 30.