We dwoje raźniej – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17.

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i obejmuje wsparciem 60 osób niesamodzielnych niepełnosprawnych w tym dzieci z lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także z niepełnosprawnością sprzężona, intelektualną oraz ich opiekunów, ktorzy ze wzgledu na konieczność sprawowania opieki nad ON zrezygnowali lub nie podjeli zatrudnienia zamieszkujących powiat wrzesiński i gnieźnieński.

Głównym celem jest aktywizacja społeczna 60 osób niesamodzielnych niepełnosprawnych i podnoszenie kwalifikacji związanych z opieką nad ON.

W ramach wsparcia realizowana jest:

  • usługa asystencka dla osoby niesamodzielnej niepełnosprawnej,
  • wsparcie psychologiczne,
  • poradnictwo prawne,
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych.

Zainteresowane udziałem osoby spełniające poniższe warunki:

  • niesamodzielne niepełnosprawne w tym dzieci (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie faktyczni,
  • zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • zamieszkujące powiat wrzesiński lub gnieźnieński.

Projekt zakończony.

How to write an interpretive essay common powerpoint mistakes https://writemypaper4me.org/ if you choose to use powerpoint as your presentation illustrator, there are some tips and tricks for you to use so that your presentation will be seen as an example.