Zaproszenie do składania ofert cenowych

W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na artykuły dla osób niepełnosprawnych Szczegóły w linku

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zaproszamy do składania ofert  na przeprowadzenie Treningu : Zarządzanie emocjami Szczegóły w linku

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zaproszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia Radzenie sobie ze stresem Szczegóły w linku

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zaproszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia : Szkolenie zwiększające umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Szczegóły w linku