Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi informuje, że w związku z realizacją projektu

„We dwoje raźniej – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” RPWP.07.02.02-30-0056/17, zapewnia trwałość świadczenia usług asystenckich utworzonych w ramach projektu, tzn. po zakończeniu projektu przez 9 miesięcy osoby zainteresowane, za opłatą będą mgły dalej korzystać ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Fundacji pod nr telefonu 574 403 745