Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „We dwoje raźniej – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”

Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17

Szczegóły w zakładce „O projekcie” lub w Biurze projektu, Wrzesnia, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 574 403 745