DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Formularz rekrutacyjny ON
  • Formularz rekrutacyjny Opiekun faktyczny
  • Arkusz diagnostyczny ON
  • Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społęcznym
  • Oświadczenie Uczestnika projektu
  • Regulamin projektu