Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Psycholog w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17

szczegóły w linku

Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Trener w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17

szczegóły w linku

Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Prawnik w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17

szczegóły w linku