W dniu 13 grudnia rozpoczna się zajecia dla Opiekunów faktycznych zakwalifikowanych do V grupy, szczegóły w zakładce Dla Uczestników