W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na artykuły dla osób niepełnosprawnych

Szczegóły w linku