Rekrutacja do pracy w projekcie

Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Psycholog w projekcie  „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”. Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 szczegóły w linku Zapraszamy do skladania aplikacji na stanowisko Trener w Więcej…

Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE Formularz rekrutacyjny ON Formularz rekrutacyjny Opiekun faktyczny Arkusz diagnostyczny ON Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społęcznym Oświadczenie Uczestnika projektu Regulamin projektu