W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami

i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami”.

Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 zaproszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia : Szkolenie zwiększające umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Szczegóły w linku