W związku z realizacja Projektu „ We dwoje raźniej-wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w oparciu o model asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” Nr RPWP.07.02.02-30-0056/17

zaproszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia Radzenie sobie ze stresem

Szczegóły w linku